Quản trị viên cơ sở dữ liệu là gì ?

Lượt xem 222

Database Administrator (DBA) còn được gọi là Quản trị viên Cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm giám sát các biện pháp bảo trì và bảo mật của cơ sở dữ liệu công ty.

Nhiệm vụ của họ bao gồm giám sát và cập nhật phần mềm bảo vệ phần mềm độc hại để chống lại các vi phạm bảo mật tiềm ẩn, tạo dữ liệu tài khoản cho các cá nhân được ủy quyền truy cập cơ sở dữ liệu và tổ chức cơ sở dữ liệu để các cá nhân có thể tìm thấy các tài liệu quan trọng một cách hiệu quả.

DBA

Quản trị viên cơ sở dữ liệu là gì?

Người quản trị cơ sở dữ liệu, thường được gọi là Database Administrator (DBA), đảm bảo rằng các nhà phân tích dữ liệu có thể dễ dàng sử dụng cơ sở dữ liệu để tìm thông tin họ cần và hệ thống hoạt động như bình thường. Các DBA đôi khi làm việc với nhóm quản lý của tổ chức để hiểu nhu cầu dữ liệu của công ty và lập kế hoạch cho các mục tiêu của cơ sở dữ liệu.

Người quản trị cơ sở dữ liệu thường lên kế hoạch cho các biện pháp bảo mật, đảm bảo rằng dữ liệu được bảo mật khỏi bị truy cập trái phép. Nhiều cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân hoặc tài chính, làm cho bảo mật trở nên quan trọng. Người quản trị cơ sở dữ liệu có trách nhiệm sao lưu hệ thống trong trường hợp mất điện hoặc thảm họa khác. Chúng cũng đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ trong đó đến từ các nguồn đáng tin cậy.

DBA phải có khả năng giám sát hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu để xác định khi nào cần hành động. Họ phải có khả năng đánh giá thông tin phức tạp đến từ nhiều nguồn khác nhau. Hầu hết các quản trị viên cơ sở dữ liệu làm việc theo nhóm và phải có khả năng giao tiếp hiệu quả với các nhà phát triển, người quản lý và những người làm việc khác.

Làm việc với cơ sở dữ liệu đòi hỏi sự hiểu biết về các hệ thống phức tạp, trong đó một lỗi nhỏ có thể gây ra các vấn đề lớn. Ví dụ: trộn lẫn thông tin thẻ tín dụng của khách hàng có thể khiến ai đó bị tính phí cho giao dịch mua hàng mà họ không thực hiện. Người quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng phần mềm để hiểu thông tin và sắp xếp, tổ chức nó thành các mẫu có ý nghĩa. Sau đó, thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà những nhân viên này quản lý, kiểm tra và duy trì. Khi sự cố với cơ sở dữ liệu phát sinh, người quản trị phải có khả năng chẩn đoán và sửa chữa chúng.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của DBA

 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có tính sẵn sàng và chất lượng cao tùy thuộc vào vai trò chuyên biệt của từng người dùng cuối

 • Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu và quan điểm thông tin của người dùng cuối

 • Xác định người dùng và cho phép phân phối dữ liệu đến đúng người dùng, ở định dạng thích hợp và kịp thời

 • Sử dụng các kỹ thuật khôi phục giao dịch tốc độ cao và sao lưu dữ liệu

 • Giảm thiểu thời gian chết của cơ sở dữ liệu và quản lý các tham số để cung cấp phản hồi truy vấn nhanh

 • Cung cấp hỗ trợ và đào tạo quản lý dữ liệu chủ động và phản ứng cho người dùng

 • Xác định, thực thi và lập thành văn bản các chính sách, thủ tục và tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu

 • Thực hiện các bài kiểm tra và đánh giá thường xuyên để đảm bảo tính bảo mật, quyền riêng tư và tính toàn vẹn của dữ liệu

 • Giám sát hiệu suất cơ sở dữ liệu, thực hiện các thay đổi và áp dụng các bản vá và phiên bản mới khi được yêu cầu

DBA_1

Nhiều quản trị viên cơ sở dữ liệu là DBA có mục đích chung và có tất cả các nhiệm vụ này. Tuy nhiên, một số DBA chuyên về các nhiệm vụ nhất định thay đổi theo tổ chức và nhu cầu của tổ chức.

Có hai đặc điểm chung:

 • Hệ thống DBA chịu trách nhiệm về các khía cạnh vật lý và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như cài đặt các bản nâng cấp và bản vá để sửa lỗi chương trình. Họ thường có nền tảng về kiến ​​trúc hệ thống và đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu trong hệ thống máy tính của một công ty hoạt động bình thường.

 • Các DBA ứng dụng hỗ trợ cơ sở dữ liệu đã được thiết kế cho một ứng dụng cụ thể hoặc một bộ ứng dụng, chẳng hạn như phần mềm dịch vụ khách hàng. Sử dụng các ngôn ngữ lập trình phức tạp, họ có thể viết hoặc gỡ lỗi các chương trình và phải có khả năng quản lý các khía cạnh của ứng dụng hoạt động với cơ sở dữ liệu. Họ cũng thực hiện tất cả các nhiệm vụ của một DBA nói chung, nhưng chỉ cho ứng dụng cụ thể của họ.

Yêu cầu và kỹ năng

Dưới đây là danh sách các kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên cho việc làm. Các kỹ năng sẽ thay đổi tùy theo công việc mà bạn đang ứng tuyển:

 • Kỹ năng phân tích: DBA phải giám sát hoạt động của cơ sở dữ liệu và đánh giá thông tin phức tạp đến từ nhiều nguồn khác nhau.

 • Kỹ năng giao tiếp: Hầu hết các DBA làm việc theo nhóm và phải giao tiếp hiệu quả với người quản lý, nhà phát triển và những người làm việc khác.

 • Hướng đến chi tiết: Làm việc với cơ sở dữ liệu đòi hỏi người quản trị phải có hiểu biết về các hệ thống phức tạp và cách một lỗi nhỏ có thể gây ra các vấn đề lớn. Ví dụ: nếu thông tin thẻ tín dụng của khách hàng bị trộn lẫn, điều này có thể khiến mọi người bị tính phí cho các giao dịch mua mà họ không thực hiện.

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khi có vấn đề, nhà quản trị phải khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề.

Lương quản trị viên cơ sở dữ liệu

Mức lương của quản trị viên cơ sở dữ liệu thay đổi dựa trên lĩnh vực chuyên môn, mức độ kinh nghiệm, học vấn, chứng chỉ và các yếu tố khác.

 • Mức lương của DBA mới ra trường sẽ giao động từ 7-15 triệu đồng.

 • Mức lương của DBA có nhiều kinh nghiệm sẽ giao động từ 15-25 triệu đồng.

 • Những DBA giỏi hay quản lý mức lương trên sẽ 25 triệu đồng.

DBA_2

Nơi làm việc của một DBA như thế nào?

Hầu hết các quản trị viên cơ sở dữ liệu làm việc cho các công ty thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các công ty xử lý dữ liệu. Các DBA khác được sử dụng bởi các công ty có cơ sở dữ liệu lớn, chẳng hạn như các công ty bảo hiểm và ngân hàng, cả hai đều theo dõi lượng lớn dữ liệu cá nhân và tài chính cho khách hàng của họ.

Một số DBA quản lý cơ sở dữ liệu cho các công ty bán lẻ theo dõi thẻ tín dụng và thông tin vận chuyển của người mua, còn những người khác làm việc cho các công ty chăm sóc sức khỏe và quản lý hồ sơ y tế của bệnh nhân.