0906.937.276

Tên việc làm: Bảo vệ xí nghiệp quận Bình Tân
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.600.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Bình Tân
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ xí nghiệp tại Bình Tân Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ công ty quận Bình Tân
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Bình Tân
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ xí nghiệp, công ty tại Bình Tân Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ xí nghiệp 2 quận Bình Tân
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Bình Tân
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ xí nghiệp, công ty tại Bình Tân Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn vị chủ quản

Dịch vụ mới

Liên kết youtube

Top