0906.937.276

Tên việc làm: Bảo vệ xí nghiệp quận Bình Tân
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.600.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Bình Tân
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ xí nghiệp tại Bình Tân Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ công ty quận Bình Tân
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Bình Tân
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ xí nghiệp, công ty tại Bình Tân Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ xí nghiệp 2 quận Bình Tân
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Bình Tân
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ xí nghiệp, công ty tại Bình Tân Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn vị chủ quản

Dịch vụ mới

Liên kết youtube

 

Thư viện

Hình ảnh

© 2011 Job NDS - All Right Reserved

 

 

Top