0906.937.276

Tên việc làm: Bảo vệ Xí Nghiệp bao ăn ở - Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000
Hết hạn: 2018-03-31
Làm việc tại: Khu Công nghiệp vĩnh lộc
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực quận 7, nhà bè.
Tên việc làm: Bảo vệ Ngân Hàng
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.900.000đ
Hết hạn: 2018-05-31
Làm việc tại: quận 3,quận 4, bình thạnh, quận 8
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực quận3.
Tên việc làm: Bảo vệ Xí Nghiệp bao ăn ở - Nhà Bè
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.600.000
Hết hạn: 2018-03-31
Làm việc tại: Quận 7, Nhà Bè
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực quận 7, nhà bè.
Tên việc làm: Bảo vệ Công ty xí nghiệp - Khu công nghệ Cao Quận 9
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 6.600.000
Hết hạn: 2018-05-30
Làm việc tại: Quận 9
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực Quận 9.
Tên việc làm: Bảo vệ mô hình Shop Thời Trang - Quận 1,Quận 3
Giờ làm việc: 13h/ngày
Lương: 7.000.000
Hết hạn: 2018-03-31
Làm việc tại: Quận 1, Quận 3, Quận 5
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực Tp.HCM.
Tên việc làm: Bảo vệ Công ty xí nghiệp - Khu công nghệ Cao Quận 9
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 6.600.000
Hết hạn: 2018-03-31
Làm việc tại: Quận 9
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực Quận 9.
Tên việc làm: Bảo vệ Công ty xí nghiệp - Quận 7, Nhà Bè
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000
Hết hạn: 2018-03-31
Làm việc tại: Quận 7, Nhà Bè
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực Bình Dương.
Tên việc làm: Bảo vệ Công ty - Bình Dương
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 6.000.000
Hết hạn: 2018-03-31
Làm việc tại: Thành Phố Mới, Bình Dương
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực Bình Dương.
Tên việc làm: Bảo vệ mục tiêu Ngân Hàng - Q3
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.900.000đ
Hết hạn: 2018-03-31
Làm việc tại: quận 3
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ khu vực quận3.
Tên việc làm: BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TẠI MIỀN TÂY
Giờ làm việc: 12
Lương: 4.200.000đ - 7.000.000đ
Hết hạn: 2018-01-31
Làm việc tại: Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng....
Mô tả chung:
BẢO VỆ MIỀN TÂY
Top