0906.937.276

Tên việc làm: Nhân viên bảo vệ kiểm soát hàng hoá - KCN Hiệp Phước Nhà Bè
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 7.000.000
Hết hạn: 2018-08-31
Làm việc tại: KCN Hiệp Phước - Nhà Bè
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Nhân viên bảo vệ khu công nghệ cao quận 9
Giờ làm việc: 8h/ngày
Lương: 6.800.000
Hết hạn: 2018-09-30
Làm việc tại: khu cong nghệ cao quận 9
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Bảo vệ Công ty làm việc tại Định Quán - Đồng Nai - Bao ăn ở
Giờ làm việc: 8h/ngày
Lương: 4.800.000
Hết hạn: 2018-09-30
Làm việc tại: công ty xí nghiệp ở lại
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Bảo Vệ Ngân hàng - Ca hành chính
Giờ làm việc: 10h/ngày
Lương: 5.300.000
Hết hạn: 2018-08-15
Làm việc tại: ngân hàng
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Bảo Vệ Công ty khu vực Đức Hoà - hỗ trợ cơm, bao ở
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.500.000
Hết hạn: 2018-07-31
Làm việc tại: công ty xí nghiệp ở lại
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Bảo Vệ Khu Công NghiệpSóng Thần - Bình Dương
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.500.000
Hết hạn: 2018-07-31
Làm việc tại: công ty xí nghiệp ở lại
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Bảo Vệ Ngân hàng - Nghỉ nữa ngày thứ 7 và chủ nhật
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000
Hết hạn: 2018-07-31
Làm việc tại: ngân hàng
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Bảo Vệ Khu Công Nghiệp - Đức Hoà
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 6.000.000
Hết hạn: 2018-07-31
Làm việc tại: công ty xí nghiệp ở lại
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Bảo Vệ Ngân hàng - Vietcombank
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.900.000
Hết hạn: 2018-07-31
Làm việc tại: ngân hàng
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Tên việc làm: Bảo vệ công ty - Bình Trị Đông- Bình tân
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.800.000
Hết hạn: 2018-07-31
Làm việc tại: công ty xí nghiệp ở lại
Mô tả chung:
Công ty Bảo vệ Ngày & Đêm cần tuyển bảo vệ làm việc tại các văn phòng công ty.
Top