0906.937.276

Tên việc làm: Bảo vệ ngân hàng quận Tân Phú
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.500.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Tân Phú
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ ngân hàng tại quận Tân Phú, Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ công ty quận Tân Phú
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Tân Phú
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ ngân hàng tại quận Tân Phú, Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn vị chủ quản

Dịch vụ mới

Liên kết youtube

Top