0906.937.276

Tên việc làm: Bảo vệ ngân hàng quận Tân Phú
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.500.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Tân Phú
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ ngân hàng tại quận Tân Phú, Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ công ty quận Tân Phú
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Tân Phú
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ ngân hàng tại quận Tân Phú, Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn vị chủ quản

Dịch vụ mới

Liên kết youtube

 

Thư viện

Hình ảnh

© 2011 Job NDS - All Right Reserved

 

 

Top