0906.937.276

Tên việc làm: Bảo vệ ngân hàng quận Tân Bình
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.500.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Tân Bình
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ ngân hàng tại quận Tân Bình, Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ toà nhà ngân hàng
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.900.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Tân Bình
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ ngân hàng tại quận Tân Bình, Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ xí nghiệp quận tân bình
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Tân Bình
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ xí nghiệp tại quận Tân Bình, Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tên việc làm: Bảo vệ công ty quận Tân Bình
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận Tân Bình
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ công ty tại quận Tân Bình, Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn vị chủ quản

Dịch vụ mới

Liên kết youtube

Hotline (24/7) 0906.937.276

1
Bạn cần hỗ trợ?
Top