0906.937.276

Tên việc làm: Bảo vệ công ty1
Giờ làm việc: Làm ở lại tại mục tiêu
Lương: 7.500.000 vnđ
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận 7
Mô tả chung:
Công ty bảo vệ Ngày & Đêm tuyển dụng vị trí bảo vệ công ty quận 7

Tên việc làm: Bảo vệ xí nghiệp quận 7
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnđ
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận 7
Mô tả chung:
Công ty bảo vệ Ngày & Đêm tuyển dụng vị trí bảo vệ xí nghiệp quận 7

Tên việc làm: Bảo vệ toà nhà quận 7
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnđ
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận 7
Mô tả chung:
Công ty bảo vệ Ngày & Đêm tuyển dụng vị trí bảo vệ toà nhà quận 7

Đơn vị chủ quản

Dịch vụ mới

Liên kết youtube

Hotline (24/7) 0906.937.276

1
Bạn cần hỗ trợ?
Top