0906.937.276

Tên việc làm: Bảo vệ toà nhà quận 3
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnđ
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận 3
Mô tả chung:
Tuyển dụng bảo vệ toà nhà với mức lương hấp dẫn

Tên việc làm: Bảo vệ siêu thị
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.300.000 vnđ
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận 3
Mô tả chung:
Tuyển dụng bảo vệ toà nhà với mức lương hấp dẫn

Tên việc làm: Bảo vệ toà nhà ngân hàng quận 3
Giờ làm việc: 12h/ngày
Lương: 5.900.000 vnd
Hết hạn: 2017-10-31
Làm việc tại: Quận 3
Mô tả chung:
Công ty Bảo Vệ Ngày & Đêm tuyển gấp bảo vệ toà nhà ngân hàng quận 3 Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn vị chủ quản

Dịch vụ mới

Liên kết youtube

Hotline (24/7) 0906.937.276

1
Bạn cần hỗ trợ?
Top